Skip to main content Skip to search

Yayınlarım

YAYIN LİSTESİ

KİTAP                                                                                                                                         

The John Hopkins Manual Of Obstetrics and Gynecology: Edited by Brandon J.Bankowski, Amy E. Hearne, Nicholas C. Lambrou, Herold E. Fox, Edward E. Wallach, Lippincott Williams and Wilkins, Second Edition. John Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı (2. Baskının çevirisi) Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Arzu Vicdan. Atlas Kitapçılık, Aralık 2004

KİTAP BÖLÜMÜ

A’dan Z’ye Yardımcı Üreme Tenikleri. Editörler: Prof Dr M. Nedim Çiçek ve Op Dr Leyla Mollamahmutoğlu. Bölüm 16 Embriyo Transfer Tekniği,  Cem Akarsu, Kubilay Vicdan.

YURT DIŞI YAYINLAR

 1. Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Eran Sözen, Burcu Buluç, Deniz Kahraman Üstündağ, Kutay Biberoğlu. Two successful pregnancies achieved by converting an in vitro fertilization cycle to an intrauterine insemination cycle in five cases with documented premature ovulation (2016) Journal of the Turkish German Gynecology Association, 17 (4), pp. 233-235.
 2. Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Eran Sözen, Burcu Buluç, Arzu Vicdan, Yıldırım Yılmaz, Kutay Biberoğlu. Outcome of intracytoplasmic sperm injection using fresh and cryopreserved-thawed testıcular spermatozoa in 83 azoospermic men with Klinefelter syndrome (2016) Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 42 (11), pp. 1558-1566.
 3. Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Arzu Vicdan, Eran Sözen, Burcu Buluç, Kutay Biberoğlu, C Özoğul. Birth of a healthy boy using fresh testicular sperm in a patient with Klinefelter syndrome combined with Kartagener syndrome (2011) Fertility and Sterility, 96 (3), pp. 577-579.
 4. Cem Akarsu, Gamze Çaǧlar, Kubilay Vicdan, Eran Sözen, Kutay Biberoǧlu. Smooth endoplasmic reticulum aggregations in all retrieved oocytes causing recurrent multiple anomalies: case report (2009) Fertility and Sterility, 92 (4).
 5. Cem Akarsu, Gamze Çağlar, Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Görkem Tuncay. Pregnancies achieved by testicular sperm recovry in male hypogonodotropic hypogonadism with persistant azoospermia. RBM Online 2009 Apr;18(4):455-9.
 6. Ahmet Zeki Isik, Gamze Sinem Caglar, Eran Sozen, Cem Akarsu, Görkem Tuncay, Tülay Ozbicer, Kubilay Vicdan. Single-dose GnRH agonist administration in the luteal phase of GnRH antagonist cycles: A prospective randomized study (2009) Reproductive BioMedicine Online, 19 (4), pp. 472-477.
 7. Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Eran Sözen, Gamze Çağlar, Bihter Dingiloğlu, Görkem Tuncay. The effect of retained embryos on pregnnacy outcome in an in vitro fertilization and embryo transfer program. European Journal of Obstetrics and Gynecology, 134: 79-82, 2007.
 8. Arzu Vicdan, Kubilay Vicdan, Serdar Günalp, Aykut Kence, Cem Akarsu, Ahmet Zeki Işık, Eran Sözen. Genetic aspects of human male infertility: The frequency of chromosomal abnormalities and Y chromosome microdeletions in severe male factor infertility. European Journal of Obstetrics and Gynecology, 10;117(1):49-54, 2004.
 9. Kayhan Yakin, Cem Akarsu, Semra Kahraman. Cycle lumping or–sampling a witches’ brew?Fertil Steril. 2000 Jan;73(1):175.
 10. Kayhan Yakin, Cem Akarsu, Semra Kahraman. Cycle lumping or – Sampling a witches’ brew? [3] (multiple letters) (2000) Fertility and Sterility, 73 (1), p. 175.
 11. Kahraman S, Akarsu C, Cengiz G, Dirican K, Sözen E, Can B, Güven C, Vanderzwalmen P. Fertility of ejaculated and testicular megalohead spermatozoa with intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod. 1999 Mar;14(3):726-30.
 12. Alatas C, Aksoy E, Akarsu C, Yakin K, Aksoy S, Hayran M. Evaluation of intrauterine abnormalities in infertile patients by sonohysterography. Hum Reprod. 1997 Mar;12(3):487-90.
 13. Alataş G, Aksoy E, Akarsu C, Yakin K, Bahçeci M. The effect of uterine volume on uterine artery Doppler velocimetry in the myomatous state. Gynecol Obstet Invest. 1997;43(1):55-9.
 14. Alataş C, Aksoy E, Akarsu C, Yakin K, Bahçeci M. Hemodynamic assessment in pelvic inflammatory disease by transvaginal color Doppler ultrasonography. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1996 Dec;70(1):75-8.
 15. Alataş C, Aksoy E, Akarsu C, Yakin K, Bahçeci M. Prediction of perinatal outcome by middle cerebral artery Doppler velocimetry. Arch Gynecol Obstet. 1996;258(3):141-6.

YURT İÇİ YAYINLAR

 1. Akarsu, G.A., Elhan, H.A., Akarsu C. Retrospective evaluation of toxoplasma gondii seropositivity in fertile and infertile women [Article@Fertil ve infertil kadinlarda toxoplasma gondii seropozitifliǧinin retrospektif olarak deǧerlendirilmesi] (2011) Mikrobiyoloji Bulteni, 45 (1), pp. 174-180.
 2. Zeynep Coşkun, Bihter Dingiloğlu, Burcu Tamer, Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan, Cem Akarsu. Oosit denudasyon işleminden sonra hemen veya inkübasyonu takiben mikroenjeksiyon uygulamasinin fertilizasyon, embriyo kalitesi ve gebelik oraniüzerine etkisi. Türk Jinekoloji Derneği Dergisi, 4:1:51-54, 2007
 3. Gamze Çağlar, Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Eran Sözen. Kartagener’s syndrome and ıntracytoplasmıc injectıon of ejaculated ımmotıle spermatozoa selected by hypo-osmotıc swellıng test : report of two cases. J Turksih German Gynecol Assoc, 8:2:211-214-2007
 4. Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Arzu Vicdan, Bihter Dingiloğlu, Eran Sözen, Zeynep Coskun, Ahmet Zeki Isik. Births using frozen- thawed testicular spermatozoa and frozen- thawed embryos in two azoospermic patients with non-mosaic Klinefelter’s syndrome. J Turkish German Gynecol Assoc 8: 4 : 424 – 427, 2007.
 5. Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Ahmet Zeki Işık, Gamze Çağlar, Görkem Tuncay. İnfertiliteye neden olan endometrial ossifikasyonun histeroskopik tedavisi: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji Derneği Dergisi, 3:5:353-355, 2006
 6. Kayhan Yakın, Semra Kahraman, Yakup Kumtepe, Cem Akarsu, Murat Şamlı. ART programında uzun süreli düşük doz gnrh analoğu ile kötü yanıt gözlenen olgularda mikrodoz gnrh analoğu bir alternatif oluşturabilir mi? Türk Fertilite Dergisi 2000;8(3-4):244-251.
 7. Tüzün, S. Kahraman, E. Sözen, G. Polat, O.D. Özgün, C.Akarsu, S.Özden, T.Özbiçer, B. Özden. İmplantasyon Öncesi Embriyoda Gonozomal Kromozomların İki Renkli Floresan İn-situ Hibridizasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Türk Fertilite Dergisi 1997 Cilt: 4, s. 263-268.
 8. Akarsu C, Aytaç R, Ortaç F. Vaginal Clear Cell Adenokarsinoma: Anterior pelvik ekzanterasyon, ileal loop konduit, omental J fleb. Kadın Doğum Dergisi. 1996; (12) 1: 59-60.
 9. Turan YH, Akarsu C, Boran N, Ortaç F. Subklavian venöz tromboz. Kadın Doğum Dergisi. 1995; (11)3:170-171.
 10. Turan YH, Akarsu C, Boran N, Ortaç F. Bir olgu sunumu: Subklavian ven kateterizasyonundan sonra ortaya çıkan geç pnömotoraks. Kadın Doğum Dergisi. 1994; (10)3:178-179.

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

Sözel

1-            Çağlar GS, Işık AZ, Tuncay G, Akarsu C, Vicdan K. The role of single dose GnRH agonist administration in the luteal phase of GnRH antagonist cycles: a prospective randomised study. ESHRE-23rd Annual Meeting, 1-4 July 2007, Lyon, France

2-            Kahraman S., Polat G., Sözen E., Akarsu C., Özbiçer T. and Dirican K. Oocyte activation before intracytoplasmic sperm injection does not improve the fertilization and embryo quality.  ESHRE, 15th Annual Meeting, June 26-30 1999, Tours,France

3-            C.Akarsu, S. Kahraman, M.Şamlı, T.Evrenkaya, G.Polat, K.Dirican, K.Biberoğlu. Testiküler Sperm Ekstraksiyonu ile Sperm Elde Edilemeyen Non-Obstrüktif Azoospermik Olgularda Eş Zamanlı Testis Biyopsisi Testisin Tüm Histopatolojik Durumunu Yansıtır mı? 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya, Türkiye.

Poster

1-            Görkem Tuncay, Ahmet Zeki Işık, Gamze Çağlar, Cem Akarsu, Kubilay Vicdan, Eran Sözen. ICSI-Outcome and delivery rate in 347 cycles >37 years of age in an in vitro fertilization program. 6th Annual Meeting of Mediterranean Society fot Reproductive Medicine, 20-23 April 2007, Antalya

2-            Işık AZ, Demirtaş E, Akarsu C, Sözen E, Kambur S, Vicdan K. Comparison of microdose flare-up and GnRH-Antagonist protocols inadvanced aged or poor responder ICSI cycles. I.st International Congress on Reproductive Medicine. 22-25 September 2004, İstanbul

3-            Işık AZ, Sözen E, Demirtaş E, Akarsu C, Vicdan K. A comparison of the outcomes of low oxygen concentration and conventional incubators when used together with new generation sequantial culture media. I.st International Congress on Reproductive Medicine. 22-25 September 2004, İstanbul

4-            Işık AZ, Özbiçer T, Dirican K, Demirtaş E, Akarsu C, Vicdan K. Preliminary results of a comparison of three different embryo transfer catheter in embryo transfer practice of the same physician. I.st International Congress on Reproductive Medicine. 22-25 September 2004, İstanbul.

5-            S. Kahraman, C. Akarsu, M. Samli, T. Evrenkaya, E. Sözen, G. Polat. Does simultaneous testicular biopsy in combination with TESE procedure for ICSI reflect the entire testicular histopathology in patients with non-obstructive azoospermia (NOA). IFFS’98. 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine. October 4-9, 1998, San Francisco, USA.

6-            G. Polat, S. Kahraman, E. Sozen, C. Akarsu, T. Özbiçer, O. Kanyilmaz. Outcomes of morphologically dark oocytes following superovulation with pure follicle stimulating hormone compared to human menopausal gonadotropin during intracytoplasmic injection. IFFS’98. 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine. October 4-9, 1998, San Francisco, USA.

7-            S. Kahraman, G.Polat, O.D. Özgün, E.Sözen, T.Özbiçer, K.Dirican, C.Akarsu, S.Özden, C.Tüzün, K.Biberoğlu. Fertility With Severely Morphologically Abnormal Spermatozoa With Only Pin-Head or Megalo-Head with Multiple Tails: Possible hyperhaploid Sperm Samples. Abstracts of the 13th Annual Meeting of the ESHRE 1997. P.284.

8-            S. Kahraman, G.Polat, E.Sözen, O.D. özgün, K.Dirican, T. Özbiçer, C.Akarsu, S.Özden, M.Şamlı, K.Biberoğlu. Two Multiple Pregnancies Obtained by Testicular Late Spermatid Injection in ICSI. Abstracts of the 13th Annual Meeting of the ESHRE 1997. P.284.

9-            Kahraman S., Polat G., Tüzün C., Özgün O.D., Akarsu C., Özden S. and Biberoğlu K. Frequency of chromosome abnormalities in azoospermic and severe oligoasthenoteratozoospermic males. 13th Annual meeting of. ESHRE, Edinburgh,  June 22-25, 1997.

10-         Kahraman S., G.Polat, E.Sözen, O.D. Özgün, K.Dirican, T.Özbiçer, C.Akarsu, S.Özden, M.Şamlı, K.Biberoğlu. Fertilization and Pregnancy rates of Testicular Spermatids in Intracytoplasmic Sperm Injection.  13th Annual meeting of Eshre, Edinburgh,  June 22-25, 1997.

11-         Şamlı M., Başar M., Sarıyüce O., Kahraman S., Polat G., Akarsu C. Evaluation of Leucospermia of Infertile Males. 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics. 9-14, Sydney 1996, Australia.

12-         Polat G., Kahraman S., Akarsu C, Özden S., Kıran G. The prognostic value of luteal phase estradiol (E2) levels for assisted reproductive technology (ART) pregnancy outcomes. 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics. 9-14, Sydney 1996, Australia.

13-         Bahçeci M, Alataş C, Yakın K, Akarsu C. Laparoscopic hysterectomy. 6 – 9 December 1995, abstract no P 12. 4th Congress of the European Society for Gynecological Endoscopy, Brussels, Belgium.

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

Sözel

1-            O.Sarıyüce, M.Şamlı, M.Başar, C.Akarsu, S.Özden, S. Kahraman. İnfertil erkeklerde lökosperminin değerlendirilmesi. İnfertilite, Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu. 25-29 Ekim 1998, Antalya

2-            E.Sözen, S. Kahraman, T.Özbiçer, G.Polat, O.D.Özgün, C.Akarsu. Embriyo Freezing Ülkemizde Elde Edilen İlk Gebelik Nedeni ile Bir Olgu Sunumu. 2000’e 3 kala IV. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 9-12 Eylül 1997, Ankara, Türkiye.

3-            G.Polat, S. Kahraman, C.Akarsu, T.Özbiçer, L.Doğan, S.Özden. İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu uygulanan ve gebelik elde edilemeyen over sendromlu (PCOS) ve PCO benzeri (PCO like) vakalarda ovulasyon indüksiyonu bulguları, fertilizasyon, klivaj oranları ve elde edilen embriyo grade’leri. III. Ulusal Menopoz – Osteoporoz Reprodüktif Tıp Kongresi. 24-28 Eylül, 1997 Antalya, Türkiye.

4-            Akarsu C, Aytaç R, Ortaç F. Jinekolojik laparoskopi sırasında eş zamanlı appendektomi (25 olgu sunumu). 22 – 26 Mayıs 1996 özet no 43. Tıpta Diagnostik ve Terapötik Endoskopi kongresi, Antalya

5-            Akarsu C, Aytaç R, Dünder İ, Ortaç F. Jinekolojik endoskopi sırasında oluşan gastrointestinal sistem perforasyonlarının laparoskopi yardımlı teknikle onarılması. 22 – 26 Mayıs 1996 özet no 45. Tıpta Diagnostik ve Terapötik Endoskopi kongresi, Antalya

6-            Bahçeci M, Alataş C, Şatıroğlu H, Akarsu C. Endometrial ablasyon topuz uçlu elektrod. 14 – 16 Eylül 1995, İstanbul, serbest bildiri no:7. II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.

7-            Bahçeci M, Alataş C, Şatıroğlu H, Akarsu C. Histeroskopik septum rezeksiyonu. 14 – 16 Eylül 1995, İstanbul, serbest bildiri no:7. II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.

Poster

1-            Ahmet Zeki Işık, Gamze Çağlar, Eran Sözen, Cem Akarsu, Görkem Tuncay, Tülay Özbiçer, Kubilay Vicdan. The impact of assisted hatching and defragmentation in patients with no good quality transferable mebryos on in vitro fertilization outcome. VII.Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs, 2007

2-            Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Ahmet Zeki Işık, Kerem Dirican, Gamze Çağlar, Eran Sözen. Klinefelter Sendromlu Hastalarda Taze ve Dondurulmuş Çözülmüş Testis Spermi ve İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu ile ve Dondurulmuş –Çözülmüş Embriyo Transferi Yoluyla Elde Edilen Gebelikler ve Sonuçları. 5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya.

3-            Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Eran Szen, Tülay Özbiçer, Ziya Kalem. Embriyo transferi sırasında embryoların kateterde geri gelmesinin gebelik sonucu üzerine etkisi. 5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya.

4-            Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Ahmet Zeki Işık, Gamze Çağlar, Ziya Kalem, Bihter Dingiloğlu. İnfertiliteye neden olan Endometrial Ossifkasyonun Histeroskopik Tedavisi. 5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya.

5-            Ahmet Zeki Işık, Görkem Tuncay, Cem Akarsu, Gamze Çağlar, Ezgi Demirtaş, Eran Sözen, Kubilay Vicdan. İleri yaş ve Poor Responder hastaların ICSI sikluslarında mikrodoz flare up ve GnRH agonist protokollerinin karşılaşırılması. 2.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2006). 7-10 Eylül 2006, Antalya.

6-            Zeynep Coşkun, Bihter Dingiloğlu, Burcu Tamer, Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan, Cem Akarsu. Oosit denudasyon işleminden sonra hemen ya da inkübasyon sonrası mikroenjeksiyon uygulamasının fertilizasyon, embriyo kalitesi ve gebelik üzerine etkisi: Prospektif, randomize kontrollü çalışma. 2.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2006). 7-10 Eylül 2006, Antalya.

7-            Ahmet Zeki Işık, Eran Sözen, Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Tülay Özbiçer, Kerem Dirican. Yeni jenerasyon ardışık kültür ortamlarının (G1.3, G2.3, Vitrolife) Etkinliğinde oksijen kontrollü ve kontrolsüz inkübatör ortamlarının rolü: Prospektif, kontrollü, randomize çalışma. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004, Antalya

8-            Cem Akarsu, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan. Servikal Heterotopik gebeliğin Transvajinal Ultrasonografi eşliğinde aspirasyonu ile başarılı tedavi: Olgu Sunumu. Türk Alman-Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi Bilimsel Programı ve Bildiri Özeti, 16-20 Mayıs 2003, Antalya

9-            Arzu Vicdan, Kubilay Vicdan, Serdar Günalp, Aykut Kence, Cem Akarsu, Ahmet Zeki Işık, Eran Sözen. Genetic aspects of human male infertility: The frequency of chromosomal abnormalities and Y chromosome microdeletions in severe male factor infertility. Türk Alman-Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi Bilimsel Programı ve Bildiri Özeti, 16-20 Mayıs 2003, Antalya.

10-         Cem Akarsu, Semra Kahraman, Sema Özden, Kayhan Yakın, Gülgün Kıran: Yardımcı üreme tekniklerinde kötü cevap gözlenen olgularda minidoz GnRH analoğu ve co-flare protokollerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. Türk-Alman Jinekoloji Derneği, 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 19-23 Mayıs 1999, Kemer, Antalya.

11-         O.Sarıyüce, M.Şamlı, M.Başar, T. Evrenkaya, K. Dirican, C.Akarsu, S. Kahraman. Non-obstrüktif azoosperminin değerlendirilmesinde touch-print, wet preparat ve histopatolojik inceleme.  15. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25-29 Ekim 1998, Antalya

12-         S. Kahraman, C. Tüzün, E.Sözen, G.Polat, O.D. Özgün, C.Akarsu, S.Özden, T. Özbiçer, B.Özden, K.Biberoğlu Preimplantasyon Dönem Embriyosunda Blastomer Biyopsisi ve Ekartasyonu için Sex Kromozomlarının Fluorescence In-Situ Hybridization Yöntemi ile Eş Zamanlı İncelenmesi. II. Ulusal Kadın – Doğum Günleri Özet Kitabı. 1-4 Mayıs 1997, Diyarbakır

13-         Yücel R, Koç A, Akarsu C, Alataş C, Cengiz L. Habütüel abortus olgularında flowsitometrik DNA kontent analizinin değeri. Perinatoloji dergisi kongre özel sayısı. 1994;(2) 1:41. Özet no: 36. 26 – 30 Nisan 1994, 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul.

14-         Koç A, Akarsu C, Turan YH, Cengiz B, Söylemez F, Yavuz H. Non- immune hidropslu bir vakada intrauterin intravenöz transfüzyon ile akut düzelme. Perinatoloji dergisi kongre özel sayısı. 1994;(2) 1:41. Özet no: 37. 26 – 30 Nisan 1994, 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul.

TEZ KONULARI ve SERTİFİKALAR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık tezi

Tavşan modelinde değişik enerji modalitelerinin adezyon oluşumuna etkisi, 1996.

Sertifikalar

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Laparoskopi Sertifikası, 1996

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ÜYTEM Sertifikası

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Embriyoloji Sertifikası

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ICSI Sertifikası

ÜYESİ OLDUĞUM DERNEKLER

 • Ankara Tabip Odası (ATO)
 • Türk Jinekoloji Derneği (TJOD)
 • Ankara Jinekoloji Derneği
 • TSRM
 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE/1999)
 • Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği