Skip to main content Skip to search

Tüp Bebek

In Vitro Fertilizasyon (IVF)

In Vitro Fertilizasyonda, temel işlem laboratuvarda bir sperm ile bir yumurtanın birleştirilmesidir. Gebelik elde etmek için oluşan embriyolardan seçilerek anne rahmine verilir. Bu sırada yapılan uygulamalara da, genel olarak IVF (tüp bebek) uygulamaları denilir.

Tüp Bebek Nedir?

İleri teknoloji bir yardımcı üreme tedavisidir. Embriyo elde etmek için, laboratuvarda bir sperm ile bir yumurtayı birleştirmeyi ifade eder. Elde edilen embriyolar annenin rahmine transfer edilerek gebelik elde edilmeye çalışılır.

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için gereken yumurtalar kontrollü hormonal uyarı ile elde edilir. Laboratuvar koşullarında oluşan embriyolardan biri anne rahmine transfer edilirken, kalan kaliteli embriyolar ileride kullanılmak üzere dondurulup saklanır.

Ne Zaman Kullanılır?

Ülkemizde yönetmelik gereği sadece resmi evliliği bulunan çiftlere tüp bebek yapılabilir. Bu tedavi için başlıca endikasyonlar:

  • Sperm parametreleri ileri derecede bozuk erkekler
  • Fallop tüpü olmayan veya hasarlı kadınlar
  • Hidrosalpinksli kadınlar
  • Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yapılması gereken çiftler
  • Başarısızlıkla sonuçlanmış, 2 veya daha çok aşılama tedavisi (IUI) yaşayan kadınlar
  • İleri evre endometriozis hastası kadınlar
  • Düşük over rezervine sahip, ileri anne yaşı olan hastalar

Başarı oranları

İn vitro fertilizasyon, basit üreme tedavilerinden daha iyi gebelik oranları sunar. Hamilelik olasılığı her durumda birçok faktöre bağlıdır. Kadın yaşı, başarıyı belirlemedeki faktörlerin başında gelir. Yumurtalık rezervinin durumu elde edilecek yumurta sayısını belirlediği için yine önemli bir parametredir. Tıbbi ve üreme geçmişi gebelik elde edilmesi ve devamını etkileyebilir.  Kesin olan bir şey ise sizi tanıyıp değerlendirdikten sonra en uygun ve kişiselleştirilmiş tedaviyi seçeceğimdir. Hedefimize ulaşmak için ileri teknoloji ve laboratuvar olanaklarını birlikte kullanacağız.

İlk ziyaret

Bir tüp bebek tedavisi, kliniğe yapacağınız ilk görüşmenizle başlar. Bu ziyarette size ait bilgiler toplanır ve teşhis konur. Tıbbi kayıtlarınız ve varsa başka bir yerde gerçekleştirilen önceki tedavilere ilişkin tüm raporlarınız incelenir. Ayrıca bu randevu, jinekolojik muayeneyi ve sperm analizlerinin değerlendirilmesini de içerir. Koyacağımız doğru tanı sayesinde, ihtiyaçlarınıza en iyi uyan tedavi önerisini yapmak mümkün olur.

Yumurtalık Uyarımı

Bir kadın, her adet döngüsünde yalnızca bir yumurta üretir. Tüp bebek yapılacak kadında ( kendi kendine de  uygulayabileceği) günlük hormon enjeksiyonları ve bazı haplar ile birden çok yumurta gelişimi hedeflenir. Bu amaçla kişiye uygun, uyarı yöntemi seçilir.

Bu süreç boyunca çeşitli zamanlarda ultrasonografi taramaları (3 veya 4 sefer) yapılır. Foliküller yeterli sayı ve boyuta ulaştığında, yumurtanın olgunlaşmasını sağlamak için bir doz hCG hormonu (çatlatma iğnesi) uygulanır. 34 – 36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi planlanır.

Yumurta Toplama

Ameliyathane ortamında yapılan bir işlemdir. Yaklaşık 10 – 15 dakika sürer. Anestezi uzmanı rahatsızlık hissetmemeniz için size sedasyon uygulayacaktır.

Yumurtalar follikül sıvısının içerisinde bulunur. Yumurtaları toplamak için transvajinal ultrasonografi eşliğinde iğne ile folliküler sıvı çekilir. Embriyologlar, mikroskop yardımı ile yumurtaları bularak ayırırlar.

İşlemden sonra hasta bir süre dinlenir ve ardından taburcu edilir. Kısa bir süre sonra günlük işlerine devam edebilir.

İn vitro fertilizasyon

En geniş anlamıyla laboratuvar ortamında sperm ile yumurtanın döllenmesidir.

Bu iş için için iki farklı teknik vardır:

  • Geleneksel IVF; yumurtanın bir kültür sıvısı içerisinde, önceden hazırlanmış spermlerle bir arada tutulduğu ve doğal döllenme sürecini taklit eden yöntemdir.
  • İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI – mikroenjeksiyon); embriyologların seçtikleri sperm hücrelerini mikroskop altında doğrudan yumurtaya enjekte etmesini içeren bir tekniktir.

Embriyo kültürü

Döllenen yumurtaların büyüme ve gelişmelerine olanak sağlayan, uygun sıvılar içerisinde ve belirli sıcaklık – atmosferik koşullarda saklanması işlemidir. Embriyologlar, gerekli olan özel kültür koşullarını oluştururlar ve embriyoların gelişimlerini gözlemlerler. Bu aşama, döllenen yumurta sayısı ve hasta özelliklerine göre 2 – 6 gün sürer. Morfolojik kriterler kullanılarak embriyo kalitesi belirlenir. Bu sayede gebelik oluşturma potansiyeli yüksek embriyolar saptanır. Aynı zamanda doğru gelişmeyen embriyolar da elenir.

En iyi embriyonun transferi

Transferi gerçekleştirmek için rahmin iç tabakasının, embriyoyu kabul edecek ve hamile kalmayı kolaylaştıracak doğru özelliklere sahip olması gerekir.

Transfer sırasında, en iyi embriyo bir kanül yardımı ile rahme yerleştirilir. İşlem bir ameliyathanede gerçekleşir, hızlı ve ağrısızdır. Anestezi gerektirmez.

Kalan embriyoların dondurulması

İsteyip, onay vermeniz halinde transfer için kullanılmayan iyi kalitedeki embriyolarınız vitrifikasyon tekniği ile dondurularak saklanır. Gebelik olmazsa yeni bir deneme için veya çocuk sahibi olunursa kardeş için, yumurtlama tedavisine ve embriyo oluşturmak için gereken uygulamalar yapılmaksızın kullanılabilirler.

Hamilelik testi

Yumurta toplama işleminden 15 gün sonra olmak üzere, kanda gebelik testi yaptırmanız için en uygun tarih size söylenecektir. Bu dönemde normal aktivitelerinize devam edebilirsiniz, ancak yüksek yoğunluklu olanlardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Sonuç pozitifse, yaklaşık 3 hafta sonra ilk muayenenizi yaparak gebelik kesesini ve fetal kalp atışını görmeye çalışacağım.