Skip to main content Skip to search

Genetik

Genetik Tüp Bebek (IVF + PGT-A)

IVF (In Vitro Fertilizasyon) ve PGS (Preimplantation Genetic Screening* – Tarama*) kombinasyonudur.

Genetik Tüp Bebek nedir?

Genetik IVF, anöploidiler olarak da bilinen embriyodaki kromozom sayısındaki anormallikleri tespit eden in vitro fertilizasyon (IVF) ve Preimplantation Genetic Testin (PGT-A) kombinasyonudur. Embriyodaki kromozomal anormalliklerin belirlenmesi, düşük yapma riskini azaltır. Down, Turner ve Klinefelter sendromları gibi hastalıklar yapılan testlerle saptanabileceği için olası gebelikte bu hastalıkların olmayacağı düşünülür.

Hastaların, tüp bebek tedavileri sırasında artan sağlık endişeleri için, her iki tekniğin bir birleşimi olan Genetik IVF önerilebilir.

Ne Zaman Kullanılır?

  • 35 yaş üstü kadınlar.
  • İki veya daha fazla başarısız tüp bebek tedavisi olan çiftler.
  • Bilinmeyen nedenlerden dolayı iki veya daha fazla düşük yapan kadınlar.
  • Özellikle yardımcı üreme tedavileriyle, kromozomal anormallikler içeren bir hamilelik yaşayan kadınlar.
  • Erkeğin sperminden kaynaklanan genetik hatalar veya çok düşük sperm sayısının varlığı durumlarında.

Genetik IVF uygulamalarının avantajları

Embriyonun kromozomlarındaki (PGT-A) sayısal anormallikleri tespit etmeyi amaçlayan pre-implantasyon genetik testinin başlıca avantajları şunlardır:

  • Başarı oranları iyileşir.

Embriyo transferi uygulaması başına, standart IVF’den daha iyi gebelik oranları elde edilir. Transfer için seçilen embriyolar sadece görünüm açısından değil, aynı zamanda kromozom sayısı olarak ta normaldir.  Böylece transfer uygulaması başına doğum oranı da artar. (Hamilelik olasılığı birçok faktöre bağlıdır: yaş, yumurtalık rezervi, tıbbi ve üreme geçmişi vb.)

  • Düşük yapma riski azalır.
  • Sağlıklı bir bebek sahibi olma şansı artar.

Genetik Tüp Bebek neleri içerir?

İlk randevu

Herhangi bir tedavi, hastanın tıbbi kaydının ve varsa önceki tedavilerle ilgili tüm raporlarının incelendiği ilk görüşmeyle başlar. Ayrıca bu randevu, jinekolojik muayenenin yanı sıra sperm analizlerinin de değerlendirilmesini içerir. Hastalarımın bebek sahibi olma hedefine ulaşmasında kapsamlı ve kişiselleştirilmiş doğru tanının çok önemli olduğuna inanıyorum.

Yumurtalık uyarımı

Yumurta sayısını artırmak için günlük hormonal enjeksiyonlar uygulanır. Bu da o ay bir yerine birden fazla yumurta üretilmesine neden olacaktır. Bu şekilde, daha fazla embriyo elde edilebilir.

Folikül gelişimi ultrasonografik olarak izlenir (3 veya 4 defa) ve takip lüzumunda kan testleri ile desteklenir. Yeterli sayıda folikül doğru boyuta ulaştığında, yumurtlamayı tetiklemek için hCG hormonu verilir ve 34 – 36 saat sonrasında yumurtalar toplanır.

Yumurta toplama

Ameliyathanede, sedasyon altında ve ultrasonografi rehberliğinde yapılan basit bir uygulamadır. Folikül sıvıları bir iğne kullanılarak transvaginal yolla aspire edilir. İşlem 15-20 dakikadan az sürer ve kısa bir süre sonra size kaç tane yumurta alındığı söylenir. Aynı gün, günlük işlerinize devam edebilirsiniz.

İn vitro fertilizasyon

Mikroenjeksiyon (ICSI) ile olgun yumurtalar döllenmeye çalışılır. Spermler iyi durumda olsa da konvansiyonel IVF yapılmaz. Yumurta kabuğuna tutunup kalabilecek spermlerin genetik incelemeyi etkilemelerinden korkulur.

Embriyo kültürü

Embriyoların blastosist aşamasına geldiği ve kalitelerine göre sınıflandırılabilecekleri ana kadar (5. – 6. veya 7. güne kadar) embriyolar izlenir.

Embriyo vitrifikasyonu ve PGT-A

Bir embriyonun genetik incelemeye tabii tutulmasının ilk şartı yeterli kalitede olmasıdır. Yani ileride gebelik oluşturamayacak bir embriyoya işlem yapmak zaman ve para kaybıdır. Embriyonun kabuğunda oluşturulan küçük bir açıklıktan, birkaç hücrenin alındığı biyopsi işlemi uygulanır. Embriyolar, genetik tarama sonuçları gelene kadar vitrifiye edilir (dondurulur).

Biyopsi ile alınan hücreler genetik bölümüne teslim edilir.  Genetik inceleme işlemi 23 kromozom çiftinin herhangi birinde anormallik bulmaya odaklanan, NGS (Yeni Nesil Dizileme) aracılığıyla gerçekleştirilir.

Sonuçlar ortalama 10 – 14 gün sonra raporlanır. İçerdiği kromozom sayısına göre bir embriyonun transfere uygun olup olmadığına karar verilir. Test sonucu normal olan bir embriyo, anne rahmine yerleştirilmeye aday olur.

En iyi embriyonun transferi

Transferi gerçekleştirmek için hastanın rahmi önceden hazırlanmış olmalıdır. Bunun için rahim içi zarı (endometrium) seçilecek yolla hazırlanır.

Transfer gününde, embriyologlar sağlıklı olarak sınıflandırılan embriyolardan birini çözerler. Prosedür vajinal yoldan bir transfer kanülü yerleştirilerek en iyi embriyonun kadının rahmine yerleştirilmesini içerir. Ağrısızdır, anestezi gerektirmez. Transfer sonrasında kısa bir süre dinlenen hasta günlük aktivitelerine devam edebilir ve hatta seyahat edebilir.

Hamilelik testi

Kanda gebelik testini ne zaman yapmanız gerektiğini size söylenecektir (transferden 10 gün sonra). Sonuç pozitifse, 20 gün sonra ilk muayeneniz için randevu verilir.