Skip to main content Skip to search

Doğurganlığınızı Koruyun

Kadında Doğurganlığın Korunması

Bir kadın çocuk sahibi değilse ve doğurganlığını etkileyecek riskler altındaysa, yumurtaların dondurularak saklanması ona anneliği erteleme imkanı sunar. Kadın bu risklerle karşı karşıya kaldığında evliyse ve çift planladıkları çocuk sayısına henüz ulaşmamışlarsa embriyo yani döllenmiş yumurta saklamakta bir başka seçenek olarak karşımıza çıkar.

Yumurta hücreleri doğum sonrasında kendilerini yenileyemeyen hücrelerdendir. İlerleyen yaş, çevresel faktörler, hastalıklar ve bazı tedaviler yumurtaların sayısının azalmasına ve bebek oluşturma potansiyellerinin düşmesine hatta kaybolmasına yol açar. Doğurganlığı korumaya yönelik tedavilerde amaç, yumurtaların potansiyellerini korumak için -196 ° C’de dondurulmasından ibarettir.

Hangi durumlarda uygulanabilir?

Onkoloji tedavilerindeki gelişmeler ve erken tarama programlarının etkinliği, bazı tümörler için iyileşme ve hayatta kalma oranlarının önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Bu artan yaşam beklentisi, dikkatimizi kemoterapi ve radyoterapi tedavilerin ikincil etkilerine çevirmemize neden olmuştur. Bu nedenle doğurganlığın ve yumurtalık fonksiyonlarının korunması kadın kanser hastalarını en çok ilgilendiren iki unsurdur.

  • Kanser nedeniyle kemoterapi veya radyoterapi alacaklar
  • Kemoterapi gerektiren otoimmün hastalıkları olanlar
  • Kemik iliği nakli uygulanacaklar
  • Ameliyat sonrasında yumurtalık rezervini yitirme riski olanlar
  • Ailesinde erken menopoz öyküsü olan ya da düşük yumurtalık rezervi olanlar

Oositlerin Vitrifikasyonu

Sağlıklı bir kadın ayda bir tane yumurta üretir. Eğer yumurta saklanacaksa çok sayıda yumurta elde edebilmek için yumurtlama hormon ilaçları ile uyarılır. Olgun yumurtaların dondurularak saklanır. Vitrifikasyon olarak adlandırılan dondurma tekniğinde buz kristallerinin oluşmaması nedeniyle, oosit sağ kalım oranları yüksektir. Bu yöntem kabul edilebilir bir başarı oranıyla anneliğin ertelenmesine izin verir.

Yumurtalık korteksinin dondurulması

Doğurganlığın korunması için kullanılan başka bir tekniktir. Deneysel kabul edilmekten henüz çıkmıştır, Dünya’da birçok doğum gerçekleşmiştir. Bu teknikte yumurtalık dokusu tümden dondurulduğu için tekrar kadına döndüğünde sadece gebelik değil yumurtalık fonksiyonlarının tümünün geri kazanılması da mümkün olabilir.

Yumurtalık korteksi sınırlı sayıda folikül içerir. Kadının yaşamı boyunca kullanılma ve atreziye bağlı olarak giderek azalır. Radyoterapi ve kemoterapi, folikül sayısının doğal olarak azalmasını hızlandırır. Bu da erken yumurtalık yetmezliğine yol açabilir.

Başlıca endikasyonları:

  • Henüz ergenlik çağına gelmemiş kız çocukları
  • Hormonal olarak yumurtlamanın uyarılma sürecini bekleme şansı olmayan veya böyle bir uyarının kontrendike olduğu durumlar

Tedavi sonrası yumurtalıkların durumunu; yaş, kanser türü, tedavi şekli, doz ve döngü sayısı gibi birçok faktöre bağlıdır.

Herkes üreme kapasitesini kaybetmeyecektir, ancak adet görmeye devam etmek doğurganlıkla eşanlamlı değildir. Yumurtalık fonksiyonu geri kazanılsa da, oositlerin kalitesi yetersiz olabilir.

Prematüre yumurtalık yetmezliğinin gelişmesi ise üreme işlevinin sona ermesi demektir.

Yumurtalıkların Korunması

Yumurtalık dokusunun transpozisyonu, cerrahi yolla radyoterapi görecek hastalarda overlerin ışın alanı dışına çıkarılmasını ifade eder.

İlaç ile koruma: Gonadotropin agonistleri içeren ilaçlar ile geçici menopoz oluşturularak yumurtalık dokusunun uykuya sevk edilmesidir. Böylece kemoterapiye duyarlılık eşiği yükseltilebilir. Ancak her zaman etkili olamayabilir.

Kanser hastaları için doğurganlığın korunmasını hedefleyen bu tedaviler, gelecekte gebeliğin sağlanacağını garanti edemez. Ancak en azından denenmesi ileride yararlı olabilir.

Kanserin doğurganlığa etkileri

Yumurtalık korteksi sınırlı sayıda folikül içerir ve bu folikül, bir kadının yaşamı boyunca yumurtlama ve özellikle atreziye bağlı olarak giderek azalır. Radyoterapi ve kemoterapi, folikül sayısının doğal olarak azalmasını hızlandırır ve bunların olgunlaşmasını engeller. Bu, yumurtalıkların yenilenememesi gerçeğiyle birlikte, erken yumurtalık yetmezliğine yol açabilir.

Kemoterapiye maruz kaldıktan sonra hayatta kalan ilkel foliküllerin sayısı, yaş, kanser türü, kullanılan ajan (kemoterapi veya radyoterapi), doz ve döngü sayısı gibi birçok farklı faktöre bağlıdır.

Herkes üreme kapasitesini kaybetmeyecektir, ancak adet görmeye devam etmek doğurganlıkla eşanlamlı değildir. Yumurtalık fonksiyonu geri kazanılsa da, oositlerin kalitesi yetersiz olabilir.

Çocukluklarında kanser geçirmiş kadınlar için, daha yüksek bir düşük oranı ve daha yüksek bir intrauterin büyüme geriliği ve erken doğum insidansı gözlemlenmiştir.

Prematüre yumurtalık yetmezliği, üreme işlevine son vermenin yanı sıra, hormonal işlevin kesilmesi sonucunda uzun vadede vazomotor, iskelet ve kardiyovasküler sorunlara da yol açabilir. Şu anda kanser hastalarının doğurganlıklarını sürdürmeleri için birkaç farklı seçenek ve tedavi mevcuttur:

  • Oositlerin vitrifikasyonu
  • Yumurtalık dokusunun donması
  • Yumurtalıkların transpozisyonu

Gonadların (GnRH agonistleri) tıbbi koruması: Bu, granüloza hücrelerini baskılayarak foliküllerin kemoterapiye duyarlılık eşiğine ulaşmasını önleyebilir. GnRH-a’nın koruyucu etkisi, hayvanlarda kullanılan daha kısa protokollerin aksine, daha uzun süreli tedavilerde ve daha yüksek kemoterapi dozlarında yeterli olmayabilir.

Kullanımı çok tartışmalı olsa da, en son randomize prospektif çalışmalar faydalı olduğunu gösteriyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte, kullanımı kontrollü klinik araştırmalarla sınırlandırılmalıdır. Erkekler için uygulaması yoktur .

Oositlerin in vitro olgunlaşması (IVM): Bu, uyarılmamış veya yalnızca minimum düzeyde uyarılmış küçük antral foliküllerden olgunlaşmamış oositlerin geri kazanılmasından ve olgunlaşana kadar uygun bir ortamda yetiştirilmesinden oluşur. Bu şekilde yumurtalık stimülasyonundan kaçınmak mümkündür ve sonuç olarak standart bir IVF döngüsüne potansiyel bir alternatiftir. Hormona bağlı tümörleri olan hastalar gibi, bir sebepten ötürü yumurtalık stimülasyonundan kaçınmanın kendi yararına olduğu hastalarda faydalı olabilir.

Günümüzde IVM, yumurtalık stimülasyonu için tamamlayıcı bir teknik olarak düşünülmelidir, yumurtalık stimülasyonunu gerçekleştirmek için zamanın olmadığı durumlarda veya stimülasyonun ardından olgunlaşmamış oositlerin elde edildiği durumlarda yararlıdır ve yumurtalık dokusu elde etmenin bir tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir. Deneysel olarak kabul edilmektedir.

Kanser hastaları için doğurganlığın korunmasını hedefleyen bu tedaviler, gelecekte gebeliğin sağlanacağını garanti edemez, ancak en azından denenmesi muhtemel anlamına gelir.